Regler

Reiseplan og botilbud 2018-19

Reise til og fra flyplass i Norge ordnes av deltageren på individuell basis, eventuelt etter avtale med gruppe.

Når du kommer til Gran Canaria kan du om ønskelig bli møtt på flyplassen. 

 

Bestiller deltagerne billetter selv, er det viktig å gi beskjed om når man kommer, hvis man ønsker å bli møtt. Det samme gjelder for endringer av billetter – uavhengig av hvem som har bestilt!

 

Sesongen 2018-19

Alle våre priser er i EURO, da alle våre utgifter stort sett er i EURO. I den forbindelse har vi opprettet en EURO-konto i DNB, samt gjort det mulig for våre gjester å betale direkte med VISA og MasterCard her på våre hjemmesider solfrisk.com. Dersom noen trenger hjelp til dette er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi Deg/Dere igjennom betalingsprosessen. Det andre vi har måttet ta tak i er å øke depositumet til 100€ per person per uke til forfall 14 dager etter mottatt faktura. og. Det andre er at vi har satt 1. august før sesongstart som siste frist for innbetaling av restbeløpet.

Reservasjonsgebyr, betaling av behandlingsopphold
Et reservasjonsgebyr på 107€ per uke per person, forfaller til betaling 14 dager etter bekreftelse av reisen og mottak av dokumenter fra Solfrisk . Oppholdet i Puerto Rico forfaller til betaling senest 1. august før sesongen som starter samme år, dersom ikke annen avtale er gjort. Flyreisen blir fakturert separat fra turoperatøren. Les betalingsbetingelsene nøye.

 

Avbestilling/annullering

Deltageren har rett til å avbestille det organiserte behandlingsoppholdet dersom det inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død i hans eller hennes husstand eller nærmeste familie. Forholdet må dokumenteres på eget skjema "Legeattest ved reiser" godkjent av Den Norske Lægeforening og Den Norske Reisebransjeforsikring. Ved avbestilling 60 dager før avreise, som nevnt ovenfor har i så fall deltageren krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp for oppholdet minus reservasjonsgebyret.

 

Dersom det oppstår naturkatastrofe, krigstilstander eller andre "inngripende hendelser" skal det legges vekt på norske myndigheters vurdering av situasjonen før det tas stilling til om annullering- eller avbestillingsgrunn foreligger. Deltageren har krav på å få tilbakebetalt innbetalt beløp for turen minus reservasjonsgebyr, et gebyr på 50€ og minus et beløp svarende til allerede gjennomført boperiode. Ved andre årsaker enn nevnt ovenfor eller ved mindre enn 60 dager før avreise går depositumet, samt resterende bobeløp tapt. 


CEFi har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra deltagerens side. F.eks at avtalte vederlag ikke er betalt i rett tid, ved alkoholmisbruk på stedet etc.